Vad är Digilab?
Den här sidan är skapad för att dela och samla material som hör till det digitala inom Närpes stads skolor.

Mitt namn är Simon Silvennoinen och jag jobbar som IT-pedagog för Närpes stad. Här kommer jag att samla material som du som lärare kan använda för att digitalisera din undervisning. Det kommer även att finnas guider för att underlätta när man tar ett nytt program eller arbetssätt i klassen.

Jag kommer också ha hand om skolornas Makerspace. Det finns en skild sida för att läsa mer om det.

Läs mer om Makerspace
https://digilab.narpes.fi/makerspace