Skapa QR-koder

Lär dig använda QR-koder

Att använda QR-koder är väldigt smidigt när eleverna använder sig av iPads. Idag behöver man inte ens en app för att läsa QR-koderna, det räcker med att öppna kameran i en iPad och rikta den mot en QR-kod, då kommer det upp en länk man kan trycka på.

Ett bra exempel är om du vill att alla ska gå in på samma webbsida – utan att behöva leta i massa undermenyer, så kan dom via en QR-kod hitta snabbt till rätt webbadress.

När du ska skapa en QR-kod så vill den först veta vilken typ det ska vara. Det finns URL (webbadress), Vcard, Text, E-post, SMS m.m.

Ett exempel nedan finns när jag har gjort en QR-kod till digilab.narpes.fi

Leave a Reply