Programmering i klassen


Enkla verktyg för att komma igång
Programmering i klassen är skapat så att du som lärare enkelt kan hitta olika program eller kurser inom programmering för dina elever. Du kan själv testa att programmera genom att trycka på knappen under respektive program. Om du vill printa ut QR-koder till eleverna så att dom lätt kommer åt programmet via en iPad så går det också att göra.

På dokumentet med QR-koden så finns 3 punkter för eleven att följa för att få upp programmet på sin iPad. Öppna kameran, rikta den mot QR-koden och tryck på Safari-fliken som dyker upp för att öppna programmet.


Förskolan till åk. 2
CODE.ORG – Grunderna i programmering
Här lär man sig grunderna i blockprogrammering. Man ska ta sig fram i en labyrint genom att programmera hur man ska röra sig. Framåt, sväng vänster, sväng höger. Tryck på knappen för att börja programmera, eller skanna QR-koden med iPad-kameran för att få upp det i iPadens webbläsare.

Testa programmera

Skriv ut QR-kod
https://digilab.narpes.fi/wp-content/uploads/2018/11/f-%C3%A5k3-programmering.pdf


Åk. 3 till åk. 6
CODE.ORG – Grunderna i programmering
Här lär man sig också grunderna i blockprogrammering. Här blir det dock mycket svårare ju längre du kommer igenom alla steg. Tryck på knappen för att börja programmera, eller skanna QR-koden med iPad-kameran för att få upp det i iPadens webbläsare.

Testa programmera

Skriv ut QR-kod
https://digilab.narpes.fi/wp-content/uploads/2018/11/åk-3-6-programmering.pdf