Online whiteboard i ditt klassrum

Online whiteboard via iPad eller dator

Man har möjligheten att via elevens iPad eller dator skriva på en whiteboard där läraren kan se alla elevers whiteboard. Läraren kan också visa en egen whiteboard för alla elever. Det innebär att t.ex. att alla elever kan svara på en fråga och dom behöver inte räcka upp handen en och en.

För att skapa ditt klassrum går du in på https://whiteboard.fi

Från lärarens synvinkel

När du är inne på sidan så trycker du på knappen ”New class”.

Efter det skriver du in ditt eget namn eller ett namn på klassrummet.

Då kommer det upp en länk för eleverna som dom kan in på för att ansluta till whiteboarden. Dom kan också gå in på whiteboard.fi och trycka på ”Join class”.

När eleverna har anslutit ser du dem i varsin ruta under fliken ”My class”. Under fliken ”My whiteboard” kan du själv rita eller skriva frågor som eleverna kan se.

Elevens synvinkel

När eleven har gått in på https://whiteboard.fi så trycker dom på ”Join class”.

Där skriver dom in din whiteboards kod, i det här fallet f48 och trycker på  ”Join class”.

Då får dom skriva in sitt namn för att sedan trycka på ”Join whiteboard class”. Sen är dom igång med sin whiteboard.