Kategori Guide

Online whiteboard i ditt klassrum

Online whiteboard via iPad eller dator Man har möjligheten att via elevens iPad eller dator skriva på en whiteboard där läraren kan se alla elevers whiteboard. Läraren kan också visa en egen whiteboard för alla elever. Det innebär att t.ex.…

Skapa QR-koder

Lär dig använda QR-koder Att använda QR-koder är väldigt smidigt när eleverna använder sig av iPads. Idag behöver man inte ens en app för att läsa QR-koderna, det räcker med att öppna kameran i en iPad och rikta den mot…

G Suite introduktion

Google Classroom och mycket mer Alla skolor i Närpes stad har blivit godkända för G-Suite for Education. Det innebär att man får en mängd funktioner gratis – samt att vi kan skapa Google-konton åt alla elever och lärare. Grundtanken var…

Skapa en enkät med Google Forms

Om du vill skapa en enkät för något möte eller liknande så är Google Forms ett bra alternativ. Där kan du enkelt lägga till dina frågor och dela enkäten via mail eller genom att kopiera länken och skicka till alla…

Starta en quiz med Quizizz

Om du vill ha en quiz digitalt så är det enkelt att göra med Quizizz. Du börjar med att skapa en quiz, när det är klart så kommer du bara att behöva dela en länk till eleverna som dom går…